ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Official Newsletter

 

 

 

ONLINE ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 

ΧΡΗΣΙΜΑ

 

 

 

 

Βρείτε μας στα Social Media 

Facebook 

 

Linkedin 

 

Twitter 

 

YouTube

Ερωτήσεις - Απαντήσεις για την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου

taftotita-ktiriouΕίναι γεγονός πλέον η ενεργοποίηση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτηρίου μέσω της οποίας θα υποχρεώνονται όλοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων να δηλώνουν τα στοιχεία της ακίνητης περιουσίας τους κάθε 5 χρόνια. Παρακάτω παραθέτουμε κάποιες βασικές ερωταπαντήσεις με σκοπό να είστε ενημερωμένοι για το τι ακριβώς είναι η ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου και ποιες είναι οι υποχρεώσεις σας ως ιδιοκτήτες ακινήτων.

 

Τι είναι η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου (ΗΤΚ);

Η ηλεκτρονική ταυτότητα είναι η διαδικασία σύμφωνα με την οποία δημιουργείται ένας οργανωμένος ηλεκτρονικός φάκελος για κάθε ακίνητο. Ο φάκελος αυτός θα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία (έγγραφα και σχέδια) για κάθε κτίριο. Αυτό θα γίνεται απαραίτητα με τη συμβολή μηχανικού, ο οποίος θα πληρώνεται από τον ιδιοκτήτη, για να συγκεντρώνει και να εκδίδει τα συγκεκριμένα έγγραφα, να τα περνάει στο εν λόγω σύστημα και θα πραγματοποιεί περιοδικούς ελέγχους, προκειμένου να διαπιστώσει αν όλα τηρούνται κατά το γράμμα του νόμου. Ο φάκελος αυτός θα τηρείται και θα ενημερώνεται από τους αρμόδιους μηχανικούς και θα φυλάσσεται από τους ιδιοκτήτες των ακινήτων.

 

Γιατί χρειάζεται;

Σήμερα για κάθε κτίριο υπάρχουν διάφορες καταγραφές στα εμβαδά τους, που μάλιστα τις περισσότερες φορές δεν συμφωνούν μεταξύ τους όπως:

  • Ένα εμβαδό με βάση την Οικοδομική Άδεια (αν υπάρχει)
  • Ένα εμβαδό κατά δήλωση του ιδιοκτήτη στη ΔΕΗ
  • Ένα εμβαδό στο έντυπο Ε9 της Εφορίας
  • Ένα εμβαδό στο συμβόλαιο αγοράς/Μισθωτήριο κλπ
  • Ένα εμβαδό στο Ενεργειακό Πιστοποιητικό
  • Μία πραγματική υφιστάμενη κατάσταση

 

Ποιος είναι ο σκοπός;

Είναι η καταγραφή και ο έλεγχος του τρόπου κατασκευής των κτιρίων της χώρας καθώς και η παρακολούθησή τους μετά την ολοκλήρωσή τους σε όλη τη διάρκεια του χρόνου ζωής τους, με σκοπό τον έλεγχο της ασφάλειάς των οικοδομών, τη συντήρηση τους, καθώς και την αποτροπή εκτέλεσης πολεοδομικών αυθαιρεσιών. Μ΄ αυτόν τον τρόπο ενημερώνεται ο κάθε ενδιαφερόμενος (αγοραστής ή ενοικιαστής ή επιχειρηματίας κλπ) σε τι κατάσταση βρίσκεται το κτίριο και αποφεύγονται έτσι μελλοντικά προβλήματα με την Πολεοδομία.

 

Ποια είναι τα δικαιολογητικά που πρέπει να περιέχει ο φάκελος;

α. η οικοδομική άδεια του κτιρίου

β. τα εγκεκριμένα σχέδια της οικοδομικής άδειας

γ. το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου

δ. τα σχέδια κατόψεων, τα οποία αποτυπώνουν το κτίριο όπως κατασκευάσθηκε τελικώς, καθώς και τις τυχόν ενημερώσεις ή αναθεωρήσεις της οικοδομικής άδειας

ε. το έντυπο ελέγχου για την αρχιτεκτονική μελέτη του κτιρίου και του περιβάλλοντος χώρου αυτού

στ. το έντυπο ελέγχου για τη στατική μελέτη του κτιρίου

ζ. το έντυπο ελέγχου για τις μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του

η. το βίντεο, στο οποίο απεικονίζονται οι χώροι και οι εγκαταστάσεις του κτιρίου

θ. τον πίνακα χιλιοστών και τη μελέτη κατανομής δαπανών

ι. το πιστοποιητικό πληρότητας της ΗΤΚ

 

Ποιος υποβάλλει τα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά;

Η υποβολή των στοιχείων και η αίτηση για την έκδοση πιστοποιητικού κτιρίου θα γίνεται ηλεκτρονικά από ιδιώτη μηχανικό για λογαριασμό του ιδιοκτήτη.

 

Πώς γίνεται ο έλεγχος των δικαιολογητικών;

Ο έλεγχος των υποβαλλόμενων στοιχείων της ταυτότητας κτιρίου διενεργείται από ελεγκτές δόμησης, οι οποίοι θα ορίζονται με ηλεκτρονική κλήρωση από το αρμόδιο Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος. Ο έλεγχος συνίσταται στην επιβεβαίωση της ορθής συμπλήρωσης όλων των απαιτούμενων στοιχείων που ζητά το ΥΠΕΚΑ.

 

Ποιοι ιδιοκτήτες ακινήτων υποχρεούνται να συντάξουν φάκελο;

Όλοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων όλης της χώρας, είναι υποχρεωμένοι να προσλάβουν και να πληρώσουν ιδιώτη μηχανικό που θα κάνει αυτοψία και θα εκδώσει Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτηρίου. Το πιστοποιητικό που θα εκδίδεται θα είναι απαραίτητο για τη σύνταξη οποιουδήποτε είδους δικαιοπραξίας εν ζωή.

 

Πότε χρονικά πρέπει να κινητοποιηθούν οι πολίτες;

Εντός 10ετίας, εφόσον στην ιδιοκτησία δεν υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές, και εντός 5ετίας σε κάθε άλλη περίπτωση, από την ημερομηνία έναρξης του ηλεκτρονικού συστήματος ταυτότητας κτηρίου. Εδώ θα πρέπει βέβαια να σημειωθεί ότι ο νέος Νόμος τακτοποίησης αυθαιρέτων θα έχει προθεσμία 2 ετών για την υπαγωγή αυθαίρετων κατασκευών ή χρήσεων.

 

Τι θα γίνεται με τους ιδιοκτήτες που δε θα συμμορφώνονται;

Προβλέπονται από Ελεγκτές Δόμησης περιοδικοί έλεγχοι αναλόγως με την κατηγορία χρήσης του κτηρίου ως εξής:


Α. Κάθε 5 έτη:

1. Κτίρια Συνάθροισης κοινού
2. Βιομηχανικά και Βιοτεχνικά κτίρια
3. Πρατήρια υγρών καυσίμων και Συνεργεία Αυτοκινήτων
4. Εμπορικά κέντρα, πολυκαταστήματα, αγορές και υπεραγορές.


Β. Κάθε 7 έτη:

1. Κτήρια με χρήση Κατοικία
2. Εμπορικά καταστήματα
3. Γραφεία
4. Σχολεία και φροντιστήρια
5. Κτίρια υγείας και κοινωνικής πρόνοιας
6. Κτίρια σωφρονισμού


Γ. Κάθε 8 έτη:

1. Αποθήκες.
2. Σταθμοί αυτοκινήτων
3. Λοιπές χρήσεις: όλες οι υπόλοιπες κατηγορίες και χρήσεις κτηρίων που δεν αναφέρονται στα παραπάνω εδάφια.

 

Τι γίνεται με τους αμελείς μηχανικούς που δε θα τηρούν τη νόμιμη διαδικασία;

Η υποβολή ψευδών στοιχείων από τον αρμόδιο μηχανικό θα τιμωρείται αυστηρά με υψηλά πρόστιμα (από 2.000 έως 20.000 ευρώ) καθώς και με στέρηση για ορισμένο χρονικό διάστημα της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.

 

Πού θα πηγαίνουν τα στοιχεία του κάθε κτιρίου;

Όλα τα στοιχεία του φακέλου θα μπαίνουν σε μία ηλεκτρονική βάση δεδομένων, που θα συνδέεται με τα αρχεία της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε, της Δ.Ε.Η Α.Ε και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) του Υπουργείου Οικονομικών. Σε περίπτωση όπου από τους σχετικούς ελέγχους διασύνδεσης των ανωτέρω βάσεων δεδομένων προκύπτει ότι δεν τηρήθηκαν οι σωστές διαδικασίες, θα ενημερώνεται άμεσα η αρμόδια Υπηρεσία για τον έλεγχο και την καταγραφή τυχόν αυθαιρέτων κατασκευών. Πέραν της διαπίστωσης αυθαιρέτων κατασκευών για την έλλειψη συμπλήρωσης της ταυτότητας του κτηρίου επιβάλλεται πρόστιμο από το ΥΠΕΚΑ.

 

ERGON Σύμβουλοι Μηχανικοί με πληροφορίες από taxydromos.gr

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 2310841656

 

ERGON Σύμβουλοι Μηχανικοί ®
Ανδρεοπούλου 15, 1ος όροφος
Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310841656  |  E-mail:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.