Κέντρα Αποθήκευσης & Διανομής – Logistics

Αδειοδοτούμε

την επιχείρησή σας

Αναλαμβάνουμε την αδειοδότηση της επιχείρησής σας είτε ως εμπορική αποθήκη τροφίμων, ποτών και λοιπών προϊόντων είτε ως κέντρο αποθήκευσης και διανομής – logistics σύμφωνα με τις απαιτούμενες προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας

ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Καλέστε μας για να προγραμματίσουμε μια συνάντηση

Έλεγχος ακινήτου

Ελέγχουμε τη λειτουργική καταλληλότητα και την πολεοδομική νομιμότητα του ακινήτου που προορίζεται για τη δραστηριότητα αποθήκευσης – διανομής – Logistics, πριν από οποιαδήποτε άλλη ενέργειά σας

Σχεδιασμός

Σχεδιάζουμε τους χώρους της επιχείρησης με βάση όσα ορίζουν οι γενικοί και ειδικοί κανονισμοί και προδιαγραφές με γνώμονα την πλήρη εναρμόνιση της λειτουργίας της επιχείρησης  με την ισχύουσα νομοθεσία

Αδειοδότηση

Αναλαμβάνουμε τη σύνταξη των τεχνικών μελετών και υπομνημάτων, τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων και τη διεκπεραίωση της αδειοδότησης της επιχείρησης σε όλα τα στάδια της διαδικασίας στις  αρμόδιες Αρχές

 NEWSLETTER

Εγγραφείτε στο Newsletter της ERGON Σύμβουλοι Μηχανικοί και μείνετε ενημερωμένοι για σημαντικές εξελίξεις σε τεχνικά, επενδυτικά και άλλα θέματα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ myERGON

Μέσω αυτής της υπηρεσίες γράφετε την ερώτηση που θέλετε να κάνετε και ένας εκπρόσωπος της ERGON Σύμβουλοι Μηχανικοί απαντάει εμπεριστατωμένα για την περίπτωσή σας το συντομότερο δυνατό

Σχετικά Άρθρα