Διαχείριση Έργων

Image module

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες

στη διαχείριση έργων

Έχοντας άριστη γνώση των μεθόδων στη διοίκηση και διαχείριση έργων, παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες εξασφαλίζοντας την επιτυχή υλοποίηση του κτιριακού έργου που μας ανατίθεται

ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

2310841656

Ελάτε στο γραφείο μας να συζητήσουμε τα χαρακτηριστικά του έργου που σκοπεύετε να κάνετε και να σχεδιάσουμε την υλοποίησή του

Προέλεγχος
Έλεγχος εγκρίσεων και αδειών
Εξασφαλίζουμε τη σωστή έναρξη υλοποίησης του έργου με έλεγχο ύπαρξης των απαραίτητων αδειών, αξιολόγηση των εγκεκριμένων μελετών, προσαρμογή τους στις συνθήκες του έργου και εκπόνηση επιμέρους μελετών εφαρμογής
Δημοπράτηση έργου
Εύρεση εργολάβων και συνεργείων
Μετά την εξασφάλιση της ωριμότητας των απαραίτητων μελετών, αδειών και εγκρίσεων, αναλαμβάνουμε τη δημοπράτηση του έργου που περιλαμβάνει την επιλογή αναδόχων, τη σύνταξη οικονομικών προσφορών, τεχνικών προδιαγραφών και τελικού προϋπολογισμού έργου
Προετοιμασία έργου
Προγραμματισμός και συγγραφή υποχρεώσεων
Μετά την επιλογή των αναδόχων του έργου, αναλαμβάνουμε τη συγγραφή των επιμέρους συμφωνητικών κατασκευής, του τεύχους συγγραφής υποχρεώσεων και την κατάρτιση του χρονικού προγραμματισμού του έργου
Διοίκηση έργου
Επίβλεψη και συντονισμός
Κατά τη φάση υλοποίησης του έργου, αναλαμβάνουμε την οργάνωση του εργοταξίου, την τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων των αναδόχων, την τήρηση του χρονοδιαγράμματος, τον έλεγχο των πληρωμών, τη συγγραφή εκθέσεων προόδου έργου και την εξασφάλιση της ορθής παράδοσης του έργου στον πελάτη

Τι κερδίζετε
με τη διαχείριση έργου

Εξοικονομείτε χρόνο και χρήμα, εξασφαλίζετε την τεχνική αρτιότητα του έργου και την έγκαιρη ολοκλήρωσή του

  NEWSLETTER

Εγγραφείτε στο Newsletter της ERGON Σύμβουλοι Μηχανικοί και μείνετε ενημερωμένοι για σημαντικές εξελίξεις σε τεχνικά, επενδυτικά και άλλα θέματα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ myERGON

Μέσω αυτής της υπηρεσίες γράφετε την ερώτηση που θέλετε να κάνετε και ένας εκπρόσωπος της ERGON Σύμβουλοι Μηχανικοί απαντάει εμπεριστατωμένα για την περίπτωσή σας το συντομότερο δυνατό

Σχετικά Άρθρα