Τουρισμός

Image module

Αδειοδοτούμε

τα τουριστικά καταλύματα

Έχοντας άριστη γνώση της νομοθεσίας και μεγάλη εμπειρία σε μεγάλες τουριστικές επενδύσεις, αναλαμβάνουμε τη διαδικασία για την αδειοδότηση λειτουργίας ενός τουριστικού καταλύματος

Έλεγχος προδιαγραφών

Αναλαμβάνουμε τη διαδικασία ελέγχου της καταλληλότητας οικοπέδου και των τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών που αφορούν στις τουριστικές εγκαταστάσεις

Κατάταξη

Αναλαμβάνουμε τη διαδικασία ελέγχου μοριοδότησης τουριστικών καταλυμάτων  και κατάταξής τους σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αντίστοιχα, με βάση τα βαθμολογούμενα κριτήρια

Αδειοδότηση

Αναλαμβάνουμε την ολοκλήρωση της αδειοδότησης του καταλύματος, υποβάλλοντας  το φάκελο με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και εγκρίσεις στην αρμόδια Υπηρεσία Τουρισμού

ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΑΝΑΝΕΩΣΕΤΕ ΤΟ ΣΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ;

Συμπληρώστε τα στοιχεία της επιχείρησής σας κι εμείς θα σας ενημερώσουμε για τη σχετική διαδικασία

Image module

 Άλλες υπηρεσίες για τουριστικά καταλύματα

Εκτός από τη διαδικασία έκδοσης άδειας λειτουργίας, προσφέρουμε για τουριστικά καταλύματα ένα μεγάλο εύρος εξειδικευμένων υπηρεσιών μηχανικού

Εργασίες ανακαίνισης
Σχεδιασμός και επίβλεψη εργασιών διαρρυθμίσεων, επεκτάσεων και αναβάθμισης κτιριακών εγκαταστάσεων
Τακτοποίηση αυθαιρέτων
Τακτοποίηση υπερβάσεων δόμησης και αλλαγών χρήσεων
Πολεοδομικές άδειες
Εκπόνηση των απαραίτητων μελετών για την έκδοση πολεοδομικών αδειών για ανέγερση, επέκταση και ανακαίνιση κτιριακών εγκαταστάσεων καταλυμάτων
Πιστοποιητικά
Εκπόνηση των απαραίτητων μελετών για την έκδοση πιστοποιητικών ποιότητας, ασφάλειας και υγείας (ISO, HACCP), ενεργειακής απόδοσης, πυρασφάλειας, λειτουργίας εσωτερικών καταστημάτων κλπ.

 NEWSLETTER

Εγγραφείτε στο Newsletter της ERGON Σύμβουλοι Μηχανικοί και μείνετε ενημερωμένοι για σημαντικές εξελίξεις σε τεχνικά, επενδυτικά και άλλα θέματα

Σχετικά Άρθρα