Τακτοποίηση Αυθαιρέτων

αυθαίρετα

Αναλαμβάνουμε

την τακτοποίηση αυθαιρέτων

Έχοντας άριστη γνώση της πολεοδομικής νομοθεσίας, αναλαμβάνουμε την τακτοποίησης των πολεοδομικών παραβάσεων του ακινήτου σας, εξασφαλίζοντας τη νομιμότητά του

Αποτύπωση

Αναλαμβάνουμε με μηχανικό μας την αυτοψία στο ακίνητο και την λεπτομερή αποτύπωσή του με σκοπό τη δημιουργία αρχιτεκτονικών σχεδίων του ακινήτου

Έλεγχος Νομιμότητας

Αναλαμβάνουμε την έρευνα του φακέλου της οικοδομικής άδειας και πραγματοποιούμε έλεγχο νομιμότητας του ακινήτου ως κατασκευή και ως χρήση

Τακτοποίηση

Αναλαμβάνουμε την τακτοποίηση των αυθαίρετων κατασκευών και χρήσεων, υποβάλλοντας τα απαιτούμενα σχέδια και δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Συμπληρώστε τα πεδία της διπλανής φόρμας

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

& ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΤΙ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟ;

Αυθαίρετη θεωρείται μια κατασκευή ή μια χρήση για την οποία είτε δεν υπάρχει καθόλου οικοδομική άδεια είτε αν υπάρχει οικοδομική άδεια, τότε δεν εφαρμόστηκε ακριβώς όπως προβλέπεται στα εγκεκριμένα σχέδια της πολεοδομίας

ΠΟΙΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΑΦΟΡΑ Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ;

Οι αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης που έχουν πραγματοποιηθεί πριν από την 28/7/2011, μπορούν να δηλωθούν και να υπαχθούν στις διατάξεις του ν.4495/17 (εκτός ειδικών εξαιρέσεων – άρθρο 89)

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ;

Σύμφωνα με το Ν.4495/17, υπάρχουν 5 κατηγορίες αυθαιρέτων κατασκευών ή/και χρήσεων:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1

Αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις, οι οποίες είχαν ολοκληρωθεί πριν από την 9/6/1975 εξαιρούνται οριστικά από την κατεδάφιση με την καταβολή παραβόλου ποσού διακοσίων πενήντα (250) ευρώ και χωρίς την καταβολή ενιαίου ειδικού προστίμου

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2

Αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις, οι οποίες είχαν ολοκληρωθεί πριν από την 31/12/1982 εξαιρούνται οριστικά από την κατεδάφιση με την καταβολή παραβόλου και την καταβολή ενιαίου ειδικού προστίμου

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

Αυθαίρετες μικρές παραβάσεις. Εξαιρούνται οριστικά από την κατεδάφιση, με την καταβολή παραβόλου ποσού διακοσίων πενήντα (250) ευρώ και χωρίς την καταβολή ειδικού προστίμου (εξωτ. μόνωση, μικρή μεταβολή των διαστάσεων μπαλκονιών, αλλαγή διαστάσεων και θέσης ανοιγμάτων, βόθροι και δεξαμενές νερού, αποθήκες έως 15τ.μ., πρόχειρες κατασκευές κ.ά.)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4

Αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν μετά την 1/1/1983 τακτοποιούνται και εξαιρούνται οριστικά από την κατεδάφιση (σύμφωνα με τις τελευταίες τροποποιήσεις), με την καταβολή αντίστοιχου παραβόλου και την καταβολή ειδικού προστίμου εφόσον δεν  εφόσον δεν παραβιάζονται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 40% τα πολεοδομικά μεγέθη κάλυψης, δόμησης και μεγαλύτερο του 20% το πολεοδομικό μέγεθος του ύψους που προβλέπονται από τους όρους δόμησης της περιοχής ή αυτούς που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσης της οικοδομικής άδειας και δεν υπερβαίνουν τα 250 τ.μ. για χρήση κατοικίας ανά ιδιοκτησία και μέχρι τα 1000 τ.μ. κτιρίου συνολικά, τα 1000 τ.μ. για τις λοιπές χρήσεις.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5

Αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις, που δεν ανήκουν στις Κατηγορίες 1 – 4,  τακτοποιούνται για 30 έτη με την καταβολή αντίστοιχου παραβόλου και την καταβολή ειδικού προστίμου. Επιτρέπεται η μεταβίβαση και η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτών μετά την υπαγωγή τους. Οι κατασκευές αυτές μπορεί να εξαιρεθούν οριστικά της κατεδάφισης με την αγορά Συντελεστή Δόμησης όταν δημοσιευθεί η σχετική Υπουργική Απόφαση.

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Όσες αυθαίρετες κατασκευές δεν ορίζονται με επιφάνεια σε τετραγωνικά μέτρα και δεν αναφέρονται στην Κατηγορία 3, υπολογίζονται βάσει αναλυτικού προϋπολογισμού.

ΚΕΡΔΙΖΩ ΚΑΤΙ ΑΝ ΜΠΩ ΝΩΡΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟ;

ΝΑΙ. Ο νέος Νόμος είναι χωρισμένος σε 4 φάσεις. Στις 2 πρώτες φάσεις υπάρχει έκπτωση ενώ στις 2 τελευταίες υπάρχει επαύξηση του ειδικού ενιαίου προστίμου. Οι φάσεις έχουν οριστεί ως εξής:

ΦΑΣΗ 1

ΕΚΠΤΩΣΗ 20% για υποβολές έως τις 8/10/2018

ΦΑΣΗ 2

ΕΚΠΤΩΣΗ 10% για υποβολές από τις 9/10/2018 έως τις 8/4/2019

ΦΑΣΗ 3

ΑΥΞΗΣΗ 10% για υποβολές από τις 9/4/2019 έως τις 8/10/2019

ΦΑΣΗ 4

ΑΥΞΗΣΗ 20% για υποβολές μετά τις 9/10/2019

ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝ ΠΛΗΡΩΣΩ ΑΜΕΣΑ ΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ;

ΝΑΙ. Προβλέπεται ειδική έκπτωση 20% για εφάπαξ πληρωμή του προστίμου και ειδική έκπτωση 10% για εφάπαξ πληρωμή του 30% του προστίμου

ΣΕ ΠΟΣΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΞΟΦΛΗΣΩ ΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ;

Το πρόστιμο μπορεί να εξοφληθεί σε έως και 100 μηνιαίες δόσεις με ελάχιστο ποσό δόσης τα 50 ευρώ

ΠΟΣΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ;

Το παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ορίζεται από το Ν.4495/17 ως εξής: 250 ευρώ για αυθαίρετη κατασκευή/χρήση μέχρι 100 τ.μ., 500 ευρώ για κτίριο/χρήση από 100 τ.μ. έως 500 τ.μ., 1.000 ευρώ για κτίριο/χρήση από 500 τ.μ. έως 2.000 τ.μ., 4.000 ευρώ για κτίριο/χρήση από 2.000 τ.μ. έως 5.000 τ.μ. και 10.000 ευρώ για κτίριο/χρήση άνω των 5000 τ.μ.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ;

Τα δικαιολογητικά διαφοροποιούνται ανάλογα την κατηγορία αυθαιρεσίας και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τόσο του ακινήτου όσο και της περιοχής

ΠΟΙΟΣ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΝ ΔΕΝ ΚΑΝΩ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ;

Η τακτοποίηση αυθαιρέτου κτιρίου ή χρήσης δεν είναι υποχρεωτική χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν κυρώσεις στην περίπτωση που δεν τακτοποιηθεί. Εφόσον διαπιστωθεί από έλεγχο της Πολεοδομίας ή και άλλης ελεγκτικής Αρχής ότι υφίσταται αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση, επισύρονται κυρώσεις τόσο σε οικονομικό επίπεδο με επιβολή προστίμων (ανέγερσης και διατήρησης) πολλαπλάσια του ειδικού προστίμου τακτοποίησης, όσο και ποινικές και αστικές ανάλογα την περίπτωση

ΠΩΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ;

Ο χρόνος κατασκευής ενός αυθαίρετου κτίσματος ή εγκατάστασης μιας αυθαίρετης χρήσης αποδεικνύονται μόνο με επίσημα δημόσια έγγραφα και αεροφωτογραφίες σε συνδυασμό με την τεχνική τεκμηρίωση του Μηχανικού

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΜΙΣΘΟΥΣ, ΑΝΕΡΓΟΥΣ Ή ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ;

ΟΧΙ. Για εκπτώσεις σε ειδικές ομάδες πληθυσμού δείτε την επόμενη ερώτηση-απάντηση

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΜΕΑ, ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ ΚΛΠ;

ΝΑΙ. Οι ειδικές ομάδες πληθυσμού που έχουν ειδική έκπτωση είναι οι εξής:

ΕΚΠΤΩΣΗ 85% για τακτοποίηση κατοικίας (ανεξάρτητα αν είναι κύρια ή άλλη κατοικία)

ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 80% καθώς και πρόσωπα που επιβαρύνονται φορολογικά από άτομα αυτής της κατηγορίας με ατομικό εισόδημα έως 40.000€ ή οικογενειακό εισόδημα έως 60.000€

ΕΚΠΤΩΣΗ 80% για τακτοποίηση μόνο της κύριας κατοικίας
  • ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% καθώς και πρόσωπα που επιβαρύνονται φορολογικά από άτομα αυτής της κατηγορίας με ατομικό εισόδημα έως 18.000€ ή οικογενειακό εισόδημα έως 24.000€
  • Παλιννοστούντες ομογενείς με εγγραφή στα μητρώα ή τα δημοτολόγια δήμου ή κοινότητας
  • Πολύτεκνοι με ατομικό εισόδημα έως 40.000€ ή οικογενειακό εισόδημα έως 80.000€ (για τους πολύτεκνους υπάρχει και έκπτωση 50% για τακτοποίηση β’ κατοικίας εφόσον είναι μικρότερη των 80 τ.μ.)
ΕΚΠΤΩΣΗ 70% για τακτοποίηση μόνο της κύριας κατοικίας
  • Τρίτεκνοι με ατομικό εισόδημα έως 25.000€ ή οικογενειακό εισόδημα έως 40.000€
  • Μονογονεϊκές οικογένειες με ατομικό εισόδημα έως 25.000€ ή οικογενειακό εισόδημα έως 40.000€

ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΟ ΜΕ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΕΣ ΑΝ ΔΕΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΩ;

ΟΧΙ. Για να γίνει οποιαδήποτε διοικητική ή συμβολαιογραφική πράξη για ένα ακίνητο, θα πρέπει πρώτα να έχουν τακτοποιηθεί οι αυθαίρετες κατασκευές ή/και χρήσεις και να έχει εξοφληθεί τουλάχιστον το 30% του προστίμου τακτοποίησης

ΕΧΩ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ-ΚΑΦΕ ΜΕ ΕΝΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟ ΠΑΤΑΡΙ. ΕΧΩ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ;

ΝΑΙ. Μια επιχείρηση θεωρείται ότι λειτουργεί νόμιμα εφόσον διασφαλίσει όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις. Μία από τις προϋποθέσεις είναι η νομιμότητα του ακινήτου. Επομένως θα πρέπει όλες οι επιχειρήσεις να μεριμνήσουν για την τακτοποίηση τυχόν αυθαιρέτων κατασκευών ή χρήσεων

 NEWSLETTER

Εγγραφείτε στο Newsletter της ERGON Σύμβουλοι Μηχανικοί και μείνετε ενημερωμένοι για σημαντικές εξελίξεις σε τεχνικά, επενδυτικά και άλλα θέματα

Σχετικά Άρθρα