Άδειες Μικρής Κλίμακας

Image module

Εξασφαλίζουμε

τις εργασίες ανακαίνισης

Αναλαμβάνουμε την έκδοση άδειας για οικοδομικές εργασίες επισκευής και ανακαίνισης μικρής κλίμακας, όπως εσωτερικές διαρρυθμίσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων, επισκευές και ανακαινίσεις όψεων κτιρίων, επισκευές και αντικαταστάσεις στεγών και άλλες εργασίες

Αποτύπωση

Αναλαμβάνουμε με μηχανικό μας την αυτοψία στο ακίνητο και την λεπτομερή αποτύπωσή του με σκοπό τόσο τη δημιουργία των αρχιτεκτονικών σχεδίων όσο και την κατάρτιση του προϋπολογισμού των εργασιών που θα πραγματοποιηθούν σε αυτό

Πολεοδομική Έρευνα

Αναλαμβάνουμε την έρευνα του φακέλου της οικοδομικής άδειας του κτιρίου στο οποίο πρόκειται να πραγματοποιηθούν οικοδομικές εργασίες μικρής έκτασης και τον έλεγχο της νομιμότητας του ακινήτου.

Αδειοδότηση

Αναλαμβάνουμε την ολοκλήρωση της αδειοδότησης των οικοδομικών εργασιών, υποβάλλοντας  τον πλήρη φάκελο με όλες τις απαιτούμενες μελέτες, εγκρίσεις και  δικαιολογητικά στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης

ΔΕΙΤΕ ΠΟΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ

Κατεβάστε τη λίστα με την περιγραφή των εργασιών που απαιτούν έκδοση Άδειας αλλά και αυτών που δεν απαιτούν κάποια Άδεια για την εκτέλεσή τους

ΟΨΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
Επισκευές και ανακαίνιση όψεων
Image
Εργασίες αποκατάστασης σοβάδων, χρωματισμός τοίχων, οροφών και στηθαίων, αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων, επισκευές στην ταράτσα, εργασίες σε φωταγωγούς κ.λπ.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
Αλλαγή εσωτερικής διαρρύθμοσης
Image
Εργασίες αποξήλωσης εσωτερικών τοίχων και δημιουργία νέας εσωτερικής διαρρύθμισης σε χώρους κατοικίας, γραφείων, καταστημάτων κ.λπ.
ΣΤΕΓΕΣ
Επισκευές και αντικατάσταση στέγης
Image
Εργασίες επισκευής, στεγάνωσης, θερμομόνωσης ή/και αντικατάστασης στέγης
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης
Image
Εργασίες τοποθέτησης θερμομόνωσης, θερμοπρόσοψης, κουφωμάτων και άλλων συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Τοποθέτηση ενεργειακών συστημάτων
Image
Εργασίες τοποθέτησης ηλιακών θερμοσιφώνων, συλλεκτών και φωτοβολταϊκών panels σε στέγες και δώματα κτιρίων κατοικιών, ξενοδοχείων, βιομηχανικών κτιρίων κ.λπ.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ
Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου
Image
Εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου πολυκατοικιών, μονοκατοικιών και επαγγελματικών εγκαταστάσεων
Επιλέξτε εμάς για την ανακαίνιση του χώρου σας

ΥΠΗΡΕΣΙΑ myERGON

Μέσω αυτής της υπηρεσίες γράφετε την ερώτηση που θέλετε να κάνετε και ένας εκπρόσωπος της ERGON Σύμβουλοι Μηχανικοί απαντάει εμπεριστατωμένα για την περίπτωσή σας το συντομότερο δυνατό

Σχετικά Άρθρα