Σχόλια
Share
Περιγραφή

Ανακαίνιση & εκσυγχρονισμός

Εργαστήριο γαλακτοζαχαροπλαστείου

Γαλακτοζαχαροπλαστείο "Δορκάδα" Κέντρο Θεσσαλονίκης