Η λίστα των επιχειρήσεων τροφίμων και συναφών δραστηριοτήτων που υπάγονται στη γνωστοποίηση λειτουργίας σύμφωνα με τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σχετικά Άρθρα