Κτηνοτροφικές Εγκαταστάσεις: Καταργείται η υποχρέωση διενέργειας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)

Σχετικά Άρθρα